جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

میامی

بخش و شهری در شهرستان شاهرود

مِئان بِهُئا، مسندِ علی

وزیر و صدراعظم سلطنت دهلی در دوران حکومت سلطان اسکندر لودی (قرن9و10)

میاندوآب

شهرستانی در جنوب شرقی استان آذربایجان غربی

میانرود --> دزفول

میانکاله

شبه جزیره ای در شمال خلیج گرگان

میانمار، مسلمانان

کشوری در شبه جزیره هندوچین

میان محمد بخش

شاعر پنجابی زبان (قرن13و14)

میان محمد بوتا

شاعر پنجابی زبان (قرن13و14)

میان میر

صوفی پاکستانی(قرن10)

میانه

شهر و شهرستانی در استان آذربایجان شرقی

میان هدایت الله --> هدایت الله، میان

میبد

شهری در استان یزد

میبدی، ابوالفضل --> کشف الاسرار و عدة الابرار

میبدی، قاضی میرحسین

منطقی و فیلسوف و متکلم (قرن9 و10)

میّت --> خاکسپاری