جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مهدیه (1)

نام قدیم آن "المعموره"، شهری در مراکش در کنار اقیانوس اطلس

مهدیه (2)

شهری در تونس - جامع مهدیه: مسجد جامعی در شهر تونس مربوط به دوره فاطمیان

مهدیه (3)

جنبش اصلاح دینی در سودان به رهبری مهدی سودانی (قرن13)

مهذب الاسماء

کتابی در لغت عربی به فارسی از محمود بن عمر بن محمود بن منصور (قرن6)

مهذب الدوله، علی بن نصر

امیر بطایح عراق (قرن4و5)

مهذب الدین بصری

عالم و محدث امامی (قرن11)

مُهر

وسیله ای از سنگ یا فلز برای نقش زدن بر کاغذ - در ترکی عثمانی - در هند مسلمان

مُهر

شهرستانی در استان فارس

مَهر

"کابین"، پول یا مالی که هنگام عقد ازدواج بر ذمهء شوهر گذاشته می شود که به زوجه بدهد.

مِهر

نام ماهی در تقویم هجری شمسی

مهر، نشریه

مجله ادبی به سردبیری محمود افشار در دهه 1330

مهرالسنه --> مَهر

مهران (1)

شهری در استان ایلام، در نزدیکی مرز ایران و عراق

مهران (2)

رود فصلی در استان فارس و هرمزگان

مهران (3) --> سِند