جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مَهات

"تیز شاخ"، جانوری چرنده شبیه غزال

مهاجر

یاران پیامبر که با او از مکه به مدینه هجرت کردند. - اصطلاحی در قرآن و حدیث

مهاجرت

مهاجرت مسلمانان به کشورهای غربی

مهاجر هروی، محمد یوسف --> ریاضی هروی

مهارلو، دریاچه

دریاچه نمکی در جنوب شرقی شیراز در شهرستان سروستان

مهائمی، علی بن احمد

عارف و مفسر هندی (قرن 8 و 9)

مهتدی بالله

چهاردهمین خلیفه عباسی (فرن3)

مهتر (1)

از مناصب دیوانی

مهتر (2)

مجموعه ای از سازهای بادی مشتمل بر سرنا، طبل، نقاره، کوس و نیز منصب شخصی که در جنگها یا برای سلطان مهتر می نواخت.

مَهجَر

نام محل هائی در امریکای شمالی، جنوبی و مرکزی که اهالی سوریه، لبنان و فلسطین به آنجا مهاجرت کرده اند. - ادبیات مهجر: مکتبی در ادبیات معاصر عرب که شعرای مهاجر به وجود آوردند.

مهجور کابلی، عبدالستار

ادیب و شاعر افغان (قرن 14)

مهد علیا

مادر ناصرالدین شاه قاجار (قرن13)

مهدوی، احمد بن عمار

عالم تفسیر و قرائت(قرن4و 5)

مهدوی، اصغر

کتابشناس و نسخه شناس برجسته ایرانی (قرن14)

مهدوی، یحیی

استاد و مترجم آثار فلسفی غرب (قرن14)