جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مومیایی

عملی به منظور نگهداری اجساد بمدت طولانی - تاریخچه - شیوه های مختلف

مونته نگرو --> قره داغ

مؤنث --> مذکر و مؤنث

مونجانی، زبان

از زبانهای ایرانی نو شرقی

مونجی --> پامیر، زبانها و گویشها

مونس، شیرمحمد میراب

مورخ، شاعر و مترجم اهل خیوه (قرن13)

مونس الفحل

یا "مونس الخازن"،از سرداران دوره عباسی(قرن4)

مونس المظفر

یا "مونس الخادم"، سردار و امیر معروف ترک در دستگاه عباسیان (قرن3و4)

مونس خادم --> مونس المظفر

مونس رزاز

رمان نویس اردنی (قرن 14و15)

مونس علیشاه --> ذوالریاستین، میرزا عبدالحسین

مُونک، زالومون

خاورشناس آلمانی (قرن19و20)

مونگکه

چهارمین خان بزرگ امپراطوری مغول (قرن7)

مونگیر

شهری در استان بهار در هند، واقع در ساحل جنوبی رود گنگ

موهاچ

شهری در جنوب مجارستان، محل وقوع جنگی مهم بین عثمانی‌ها و مجارها در قرن دهم.