جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مولانا آزاد، کتابخانه

از کتابخانه‌های معتبر و گنجینه‌های مهم نسخ خطی به ویژه در زمینه منابع فارسی و اسلامی در علیگره هند

مَولای

عنوانی افتخارآمیز برای سلاطین سلسله شرفای مراکشی (سعدیان و علویان)

مولای ادریس

شهری در مراکش

مولای اسماعیل

دومین حاکم از سلسله مراکشی علویان در اندلس (قرن12)

مولای محمد الشیخ

نام سه تن از سلاطین سعدیان در مراکش و اسپانیا (قرن10و11): - ابوعبدالله المهدی - المامون نوه ابوعبدالله المهدی - برادرزاده المامون و فرزند مولای زیدان

مولای محمد علوی

نام و لقب پنج تن از سلاطین علوی مراکش - محمد بن شریف بن علی، محمداول، (ارجاع به علویان3) - محمد بن اسماعیل، محمد دوم، سومین سلطان شاخه فلالی علویان مراکش، (قرن12) - محمد بن عبدالله، محمد سوم، پنجمین فرمانروای علویان مراکش (قرن12و13) - محمد بن عبدالرحمان،

مولای یوسف --> یوسف بن حسن

مَولِد

جشنی که مسلمانان برای تولد پیامبر و مقدسین دینی می گیرند.

مُوّلد

اصطلاحی در ادبیات عرب به معنی گروهی از شعرای عرب که پس از دوره جاهلیت تا دوره عباسی شعر می سرودند.

مولداوی --> بُغدان

مولّدون

عنوانی که در اندلس به مسیحیان نو مسلمان داده شد.

مولدیات --> مَولِد

مولر، داوید هاینریش فون

مستشرق و باستانشناس اتریشی (قرن14)

مولر، فریدریش ماکس

مستشرق آلمانی، متتبع در زبانهای شرقی (قرن14)

مولر- وِیِنر، ولفگانگ

باستان شناس آلمانی، نگارنده "تاریخ معماری"(قرن14)