جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

موصلی، عبدالله بن محمود

فقیه حنفی (قرن6و7)

موصلی، عمر بن بدر

محدث و مؤلف (قرن6و7)

موصلی، ملا عثمان

موسیقی دان و ادیب عرب (قرن13و14)

موضوع، حدیث --> وضع حدیث

المُوَطّأ

قدیمترین کتاب فقهی اسلامی مطابق آراء اهل سنت از مالک بن انس

موعظه

اصطلاح قرآنی، تاریخچهء وعظ گویی در اسلام

موفق بالله، طلحه بن جعفر

از سرداران با کفایت خاندان عباسی، فرزند متوکل (قرن3)

مُوَقّر

محلی قدیمی در ناحیه بلقا واقع در اردن کنونی

موقرالسلطنه، حبیب الله

از درباریان و رجال مشهور عهد مشروطیت (قرن13)

موقوف، حدیث --> مصطلح الحدیث

موگادور --> صویره

مول، ژول

خاورشناس آلمانی، ‌متخصص زبانهای شرقی و استاد زبان فارسی (قرن13)

مولانا --> مولوی، جلال الدین محمد

مولانا، مجموعه

مجموعه ای شامل مزار، تلاوتخانه و موزه که در اطراف مزار مولانا در قونیه احداث شده است.

مولانا، مسجد و آرامگاه

مسجد و آرامگاه شیخ زین الدین ابوبکر تایبادی مربوط به دورهء تیموری واقع در تایباد (قرن9)