جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مِنار

بنای بلندی برای نشانگذاری در راه کاروانها - در سرزمینهای اسلامی میان مغرب و افغانستان - در هند - در شرق آفریقا - مناره های معروف

المنار، روزنامه --> رشید رضا، محمد

منارجنبان

بنای تاریخی در 6 کیلومتری اصفهان (قرن8)

منار نادری

منار بزرگی که به دستور نادرشاه برای راهنمائی قافله ها و سهولت امر اردو کشی در ریگزارهای بین سیستان و بلوچستان و کرمان ساخته شد (قرن11).

منازگرد --> ملازگرد

منازل السائرین

کتابی در تصوف از خواجه عبدالله انصاری(قرن5)

منازل قمر

اصطلاحی نجومی به معنای بیست و هشت قسمت متساوی منطقة البروج

مناستر

شهری در یوگوسلاوی، محل وقوع نبردی مهم در جنگ جهانی اول

مناسترلی، محمد رفعت

نویسنده، شاعر و داستان نویس ترک (قرن13و14)

مناسک حج --> حَجّ

مُناشَدَه

نوعی دعا و درخواست از خداوند قبل و بعد از اسلام

المناظر

کتاب مهمی از ابن هیثم در نورشناسی (قرن4و5)

مناظر، علم

علمی در باب شناخت کیفیت اجسام به سبب دوری و نزدیکی به چشم

مناظره

از انواع ادبی، شعر یا نثری که به نزاع و مباحثه دو کس یا چیز اختصاص دارد. - در عربی - در ترکی

منافق --> نفاق