جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ممفیس --> منف

ممقان

شهری در آذربایجان شرقی

مملکت

از تقسیمات سیاسی جغرافیایی به معنای ناحیه ای که تحت تسلط یک حکومت اداره می شود.

مملوک

عنوانی برای برده های نظامی که مشاغل نظامی پیدا کردند. بویژه درمصر و سوریه 1- خاستگاهها و ترکیب نژادی 2- ورود و تعلیم اولیه مملوک 3- نقش خواجگان 4- تکمیل تعالیم و آزادی 5- مملوک و اربابش 6- جامعه مملوکها 7- مملوکها در دیگر حکومتهای اسلامی

مملوک، سلاطین --> ممالیک (1)

مِمُن

نام یکی از سه جامعه بازرگانی مسلمان معروف در گجرات که از حوالی قرن 5و6 اسلام آوردند.

ممیّز

احکام فقهی و حقوقی درباره کودکی که خوب و بد و مصالح خود را می شناسد

ممیز، مرتضی

هنرمند گرافیست ایرانی(قرن14)

منّ

نوعی گیاه شبیه ترنجبین

مَن

از واحدهای وزن

مِنا

محلی بر تپه های شرق مکه بر سر راه عرفه

منات

در قرآن نام بتی در میان سامیان

مناجات

اصطلاح دینی به معنی سخنانی در راز و نیاز کردن با خداوند - بررسی مناجات در شعر و ادب فارسی و مناجات نامه ها

مناذره --> لخمیان

المنار

کتاب تفسیری از رشید رضا(قرن14)