جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ملیکوف، ایرن

شرق شناس روسی(قرن14)

ملّی گرایی

مفهومی سیاسی-اجتماعی به معنای نوعی آگاهی جمعی نسبت به تعلق به ملت، نژاد یا فرهنگی خاص که پدیدآورنده حس وفاداری و دلبستگی افراد به عناصر تشکیل دهنده ملّت می شود. - کشورهای شرق جهان عرب - در مغرب - در ایران - درعثمانی - در آسیای مرکزی - درهند و پاکستان

مِلیله

یا ملیلا، از بنادر اسپانیا واقع در ساحل جنوبی مدیترانه در شمال مراکش

مَلیله سازی

یکی از برجسته ترین‌ صنایع‌ فلزی ایران

ممالیک (1)

عنوان سلسله ای از غلامان غوری در دهلی (7)

ممالیک (2)

عنوان دو سلسله متوالی از امرای مسلمان در مصر و شام به نامهای ممالیک بحری و ممالیک برجی (قرن7 تا 10) - هنر و معماری

ممتاز محل

همسر شاه جهان (قرن11)

ممتاز مفتی

داستان نویس اردو زبان پاکستانی (قرن14و15)

ممتحن الدوله، مهدی

اولین فارغ التحصیل رشته راه و پل سازی و معماری از فرانسه که بسیاری از بناهای دورهء مظفری ساختهء اوست (قرن13و14).

ممتحنه، سوره

شصتمین سوره قرآن

ممدوح، شریف

خطاط سوری (قرن14)

مَمَّر

اصطلاحی در نجوم و احکام نجوم

ممسنی

شهرستانی در شمال غرب فارس

ممسنی، ایل

از طوایف لر ساکن ممسنی

ممشاد دینوری

عارف و زاهد از خلفای جنید بغدادی(قرن3)