جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ملک الناصر، یوسف بن محمد

از امیران ایوبی در حلب و دمشق (قرن7)

ملک النحاة --> ابونِزار

ملکانیه

فرقه ای از مسیحیان در تعامل با مسلمانان

ملک ایاز

دریانورد مسلمان هندی، وزیر، دولتمرد و یکی از چهره های برجسته دوران سلطنت سلاطین گجرات (قرن10)

ملک حسین --> حسین بن طَلال

مَلَک حِفنی ناصف --> باحِثَة البادیة

ملک دانشمند --> دانشمندیه

ملک دینار --> دینار بن محمد

ملکشاه

نام چند حکمران سلجوقی (قرن5) - ملکشاه اول پسر آلب ارسلان - ملکشاه دوم پسر برکیارق - ملکشاه سوم پسر محمود بن محمد معین الدین - ملکشاه نام دو تن از سلاجقه روم

ملک شاه حسین سیستانی

مولف کتاب احیاءالملوک در شرح احوال بزرگان سیستان (قرن10و11)

ملک عبدالعزیز، کتابخانه عمومی

کتابخانه ای در عربستان دارای نسخ خطی فراوان از دوره اسلامی

ملک عمبر

وزیر و سرکرده نظامی حبشی در دوران نظام شاهیان دکن و احمدنگر (قرن10)

ملک فخرالدین مسعود --> غوریان (1)

ملک فیصل --> فیصل بن عبدالعزیز

ملک فیصل، بنیاد

مؤسسه ای برای انجام برخی برنامه های خدماتی و اصلاحی و علمی در عربستان سعودی که در سال 1976 تأسیس شد.