جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ملامتیّه

فرقه ای منشعب از صوفیه در خراسان و نیشابور - در ترکیه و آسیای صغیر

ملا محراب گیلانی

حکیم و عارف ایرانی (قرن12)

ملا محسن فیض کاشانی --> فیض کاشانی، ملامحسن

ملا محمد صالح برغانی --> برغانی، آل

ملا مزار بنگلزئی

شاعر و آزادی خواه پاکستانی (قرن14)

ملا نصرالدین

از شخصیتهای مشهور قصه های فارسی و خاصه داستانهای ترکی (قرن7و8)

ملا نصرالدین، مجله

نخستین هفته نامه ی فکاهی و طنز آذربایجان که از 1295 در تفلیس، تبریز و باکو به چاپ می رسید.

ملایر

شهر و مرکز شهرستان ملایر در جنوب شرقی همدان

ملائک

فرشتگان - در قرآن - عصمت ملائک - کاربرد نقش فرشتگان در آثار هنری و معماری اسلامی

ملائی، عبدالسلام بن حرب

از حافظان حدیث (قرن1و2)

ملّت (1) --> ملّی گرایی

مِلّت (2)

اصطلاح قرآنی به معنای راه و روشی که از طرف رهبر الهی بر مردم عرضه شده است

ملّت اسلام

جنبشی اسلامی بین سیاهان مسلمان آمریکا، از مهمترین اعضای آن عالیجاه محمد، مالکوم ایکس و لوئیس فراخان

مُلتان/ مولتان

شهری در جنوب ایالت پنجاب در پاکستان - معماری

ملتانی،‌ ابوبکر اسحاق

فقیه حنفی و صوفی شبه قاره هند(قرن8)