جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ملازم

اصطلاحی دیوانی و نظامی در عثمانی

ملاسعد تفتازانی --> تفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر

ملا شاه بدخشی --> بدخشی، شاه محمد

ملاصدرا

عارف، متکلم و فیلسوف ایرانی دوره صفوی (قرن10و11)

ملاّ طغرا --> طغرایی مشهدی

ملا عبدالنبی فخرالزمانی --> فخرالزمانی قزوینی، عبدالنبی

ملا علاء بیگ --> علاءالدین تبریزی

ملا علی قوشچی --> قوشچی، علی بن محمد

ملاعلی کنی --> حاج ملا علی کنی

ملاعنه --> لِعان

ملا قلی پور، رسول

کارگردان ایرانی سینمای جنگ (قرن14)

ملا کاظم

ملقب به مؤید العلما، کاتب و نسخه نویس ایرانی(قرن13)

ملاکمال

مورخ، مؤلف کتاب "تاریخ صفویان" یا "خلاصة التواریخ"

ملا کُورانی --> گورانی، شرف الدین احمد بن اسماعیل

مُلاگوری

طایفه ای در جنوب غربی پاکستان