جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مقبول ابراهیم پاشا --> ابراهیم پاشا مقبول

مقبولات --> قضیه

مقتدر بالله، جعفر بن احمد

هجدهمین خلیفه عباسی (قرن3و4)

مقتدی بامرالله، عبدالله بن محمد

بیست و هفتمین خلیفه عباسی (قرن5)

مقتضب، بحر --> عَرُوض

المقتطف

مجله‌ای علمی و فرهنگی به زبان عربی بود که از سال ۱۸۷۶ در بیروت و از سال ۱۸۸۵ در قاهره منتشر می‌شد.

مُقتَفی لامرالله، ابوعبدالله محمد

سی و یکمین خلیفه عباسی (قرن6)

مَقْتل

نوعی آثار درباره واقعه کربلا - بررسی محتوایی و نقادی آنها

مُقْتَنی، بهاءالدین

از بانیان کلام دروزی (قرن 5)

مقداد بن عمرو

از صحابه پیامبر (قرن1)

مقدس اردبیلی، احمد بن محمد

از فقها و متکلمین شیعه عصر صفوی (قرن10)

مَقدسی، جورج

مستشرق و متخصص در زبان عربی و مطالعات اسلامی (قرن14)

مقدسی، سلیمان بن حمزه

فقیه حنبلی شامی (قرن7و8)

مقدسی، شمس الدین

جغرافیدان و سیاح عرب (قرن4)

مقدسی، عبدالرحمان بن ابراهیم

فقیه حنبلی (قرن6و7)