جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مفید، محمد بن محمد بن نعمان

فقیه و متکلم شیعی (قرن4)

مقابسات --> ابوحیان توحیدی

مقابله (1)

اصطلاحی در نجوم به معنای تعیین طول فلکی دو جرم آسمانی

مقابله (2) --> جبر و مقابله

مقابله (3) --> مصطلح الحدیث

مُقاتل بن سلیمان

محدث، قاری و مفسر(قرن2)

مقاتلی، عثمان بن بلبان

محدث(قرن7)

مقارضه --> مضاربه

مقارنه --> قِران (2)

مقاسَمه

شیوه ای برای محاسبه مالیات اراضی و خراج در دوره های مختلف - در دوره خلفا - در امپراتوری عثمانی

مقاصد الطالبین فی علم اصول الدین

کتابی در علم کلام از سعدالدین تفتازانی(قرن8)

مقاصد الفلاسفه

کتابی نوشتهء ابوحامد محمد غزالی در فلسفهء مشائی اسلامی (قرن5)

مقاصد شریعت

اصطلاحی در اصول فقه

مقاطعه

اصطلاحی برای وصول مالیات - در دوره خلفا - در امپراتوری عثمانی

مقالات الاسلامیین و اختلافات المصلین

کتابی کلامی تألیف ابوالحسن اشعری (قرن 4)