جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مَفرَق

شهری در شمال شرقی اردن

مفسد فی الارض

ابعاد قرآنی، حدیثی و فقهی

مفسده --> مصالح و مفاسد

مفصّل --> زمخشری، محمود بن عمر

مفضل بن ابی الفضائل

مورخ قبطی (قرن8)

مفضّل بن سلمه

شاعر و فقه اللغه شناس عرب مکتب کوفه (قرن2)

مفضل بن عمر

از یاران نزدیک امام صادق(ع) و امام کاظم(ص) (قرن2)

مفضّل ضبی

فقه اللغة شناس عرب مکتب کوفه (قرن2)

مفضلیات

نام دسته ای از اشعار عربی خصوصا اشعار مفضل بن محمد ضبی

مفقود --> غائب

مفلس --> افلاس

مُفَوّضه

گروهی از غلات

مفهوم و مصداق

اصطلاحی در فلسفه و منطق

مفهوم و منطوق

اصطلاحی در اصول فقه به معنای دلالت لفظی بر معنایی که در عبارت ذکری از آن نرفته است و اقسام آن

مفید، بیژن

نمایشنامه نویس و کارگردان ایرانی (قرن14)