جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

معبد

پرستشگاه، محل عبادت خدا در برخی ادیان

معبد بن وَهب

موسیقیدان دوره اموی (قرن1و2)

معبد جهنی --> جُهَنی، معبد بن عبدالله

معبر

نامی که عربها به ساحل شرقی دکن اطلاق می کردند و تقریباً مطابق با کروماندل امروزی است. - سلطان نشین معبر (یا سلطان نشین مدورا)

معبری، شیخ زیدالدین بن عبدالعزیز

صاحب کتاب تحفةالمجاهدین درباره جغرافیای جنوب هندوستان (قرن10)

المعتبر فی الحکمة --> ابوالبرکات هبة الله بن ملکا بغدادی

معتز بالله، ابوعبدالله محمد

سیزدهمین خلیفه عباسی (قرن3)

معتزله

از مهمترین فرق کلامی در عالم اسلام

معتصم،‌ ابویحیی محمد

دومین امیر خاندان تجیبیان در المریه (قرن5)

معتصم السعدی --> سعدیان

معتصم بالله، ابواسحاق محمد

هشتمین خلیفه عباسی، پسر هارون الرشید و برادر مأمون عباسی (قرن2و3)

معتضد المومنی، علی بن ادریس --> موحدون (1)

معتضد بالله، ابوبکر بن سلیمان

از خلفای عباسی مصر (قرن8)

معتضد بالله، احمد بن طلحه

شانزدهمین خلیفه عباسی (قرن3)

معتضد بالله، داوود بن متوکل

خلیفه عباسی مصر (قرن8و9)