جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مظهر، اسماعیل

نویسنده و اندیشمند مصری (قرن14)

مُظهِر الاسلام سنندجی

از روحانیون ادیب و اصلاح طلب و مبارز اهل سنت ( قرن 14)

مظهرالدین محمد قاری

منجم و ستاره شناس (قرن10)

مظهر جانجانان

صوفی و شاعر فارسی سرای در شبه قارهء هند(قرن10)

معاد

بحثهای قرآنی، کلامی و فلسفی مربوط به بازگشت انسان

معاذ بن جبل

از صحابه پیامبر (ص)

معاذ بن مسلم الهَرّاء

"معاذ الهراء"، محدث، نحوی و شاعر عرب (قرن2)

معارج، سوره

سوره هفتادم قرآن

معارج الاصول --> محقق حلی، جعفر بن حسن

معاطات

از روشهای انجام معاملات - بحثهای فقهی

معافر

نام قبیله ای در جنوب عربستان

معافری، علی بن محمد

عالم مالکی اندلسی (قرن6و7)

معافیت

اصطلاح اداری

معافی نهروانی --> ابن طَرارا، معافی بن زکریا

معالم الاصول

کتابی در فقه و اصول شیعه از حسن بن زین الدین معروف به صاحب معالم(قرن10)