جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مَصَوّع

جزیره و بندری در اریتره واقع در دریای سرخ

مصونیت

اصطلاح سیاسی و بررسی سابقه تاریخی آن تا پیوستن کشورهای مسلمان به کنوانسیون وین - مصونیت سیاسی - مصونیت قضایی

مَصیاد

شهری در مرکز سوریه، واقع در شرق جبل نصیریه

مصیبت

حادثه و گرفتاری، مباحث قرآنی و آداب آن در روایات

مصیبت نامه --> عطار نیشابوری، فریدالدین

مَصیره

جزیره ای در خلیجی به همین نام در ساحل شرقی کشور عمان

مصّیصه / مِصّیص

شهری در کیلیکیه در ولایت ادرنه در کنار رود جیحان

مضاربه

از اقسام عقود مالی و احکام فقهی مربوط به آن

مضارع --> فعل (1)

مضارع، بحر --> عَرُوض

مُضَر --> ربیعه و مُضَر

مُضغَه --> جنین

مُضْمَر --> ضمیر

المطالب العالیه من العلم الالهی

کتابی کلامی تألیف امام فخر رازی(قرن6)

مطالب علمی

پرسشهایی که درعلوم مختلف از وجود و ماهیت، علّت اشیا و مانند آن مطرح می شود.