جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوقیس بن اسلت

شاعر معاصر پیامبر اسلام (ص)

ابوکالیجار، مرزبان بن سلطان الدوله --> عمادالدین دیلمی

ابوکالیجار گرشاسب

نام دو تن از امیران آل کاکویه: - ابوکالیجار گرشاسب اول (قرن5) - ابوکالیجار گرشاسب دوم (قرن6)

ابوکامل شجاع بن اَسلَم

ریاضی دان مصری (قرن3و4)

ابوکبیر هذَلیَ

شاعر عرب عصر جاهلیت

ابوکلئا

تحریف ابوطلیح، واحه ای در صحرای بیوضه در سودان

ابولبابه انصاری

بشیر بن عبدالمنذر بن رفاعة، صحابه پیامبر (ص)

ابولؤلؤ

اسیر ایرانی و قاتل عمر بن خطاب، خلیفه دوم (قرن1)

ابولؤلؤ، بقعه

زیارتگاه و بقعه ای در کاشان

ابولهب

عبدالعزی، عموی پیغمبر (ص) و از سر سخت ترین دشمنان آن حضرت (قرن1)

ابوماضی، ایلیا

شاعر و روزنامه نگار لبنانی (قرن14)

ابومحجن عمرو بن حبیب --> ثقفی، ابومِحجَن عبدالله بن حبیب

ابومحلی، احمد بن عبدالله

فقیه و صوفی و مدعی مهدویت مغربی (قرن10و 11)

ابومحمد جریری --> جریری، ابومحمد احمد بن محمد

ابومحمد خازن، عبدالله بن احمد

شاعر و ادیب ایرانی (قرن4)