جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مشاهده --> کشف و شهود

مشایخ فریدنی، محمد حسین

ادیب، مترجم و محقق ایرانی (قرن14)

مشبک کاری

هنر تراش بر روی سنگ، چوب و فلز بصورت اشکال سوراخ سوراخ و مشبک

مشبهات --> مغالطه

مُشَبهه

از فرق کلامی که صفات و افعال خداوند را مانند صفات و افعال انسان ها می دانند

مشتاق اصفهانی، میرسید علی

شاعر ایرانی (قرن12)

مشتاق علی شاه

از عرفای نعمت اللهی در کرمان (قرن12)

مشترکات

از بابهای مهم فقهی به معنی چیزهایی که همه مردم در استفاده از آن ها به طور مساوی، شریک هستند و حق دارند که با رعایت مقررات از آن ها بهره برداری نمایند.

مُشتری

بزرگترین سیارهء منظومهء شمسی

مشتق

مبحث مهمی از مباحث الفاظ

مُشَتّی، قصر

کاخی بجای مانده از دورهء امویان در اردن

مشحون، حسن

نوازنده و مورخ موسیقی ایرانی (قرن14)

مشراگه --> رامشیر

مشربیه

روشی در تزئین عمارات با استفاده از صفحات چوبی خرّاطی شده به ویژه برای پنجره - ایران - مصر

مشرف --> اِشراف، دیوان