جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مسلم بن عقبه --> حَرَّه، واقعه

مسلم بن عقیل

از بزرگان بنی هاشم و از یاران امام حسین (قرن1)

مسلم بن عوسجه

از اصحاب امام حسین(ع)(قرن1)

مسلم بن قریش

مهمترین حاکم سلسله بنی عُقَیل در بین النهرین و سوریه (قرن5)

مسلم بن ولید --> صریع الغوانی

مسلم بن یسار

فقیه و مفتی مکه و از راویان حدیث (قرن1و2)

مَسلَمة بن عبدالملک بن مروان

پسر خلیفه عبدالملک،از سرداران بانفوذ اموی و فاتح قسطنطنیه (قرن2)

مَسلَمة بن مُخَلَّد

صحابی پیامبر، از هواداران عثمان بن عفان و از مخالفان حضرت علی (ع) (قرن1)

مُسلم لیگ پاکستان، حزب

حزب سیاسی مسلمانان شبه قاره که به دست جناح تأسیس شد.

مُسمّط

نوعی شعر در زبانهای عربی، فارسی، ترکی و نیز عبری (خمسه در اردو نیز اینجا بحث می شود).

مسمع بن عبدالملک بصری

از اصحاب امام صادق(ع)(قرن2)

مسند

اصطلاح و نیز نام گونه ای از کتابهای حدیثی

المسند

کتاب حدیثی مهم تألیف احمد بن حنبل(قرن1)

مسند (اصطلاح علم معانی) --> اسناد (1)

مُسَندم

شبه جزیره و محافظه ای در بخش شمالی کشور عمان واقع در خلیج فارس