جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مسجدشاهی، محمدرضا --> اصفهانی، خاندان

مسجد کبود

بنای مسجدی در تبریز (قرن9)

مسجد کوفه --> کوفه

مسجد نو

مسجد وسیعی در شیراز (قرن6)

مسح --> وضو

مسخ

انتقال و تبدیل از یک صورت به صورتی پست تر و زشتتر - بحث حدیثی، تفسیری و کلامی

مسد، سوره

سوره صد و یازدهم قرآن

مُسَدَّس --> مُسمّط

مسراته

یا مصراته، قبیله مهم بربر از شاخه هواره

مُسرقان، نهر --> شوشتر

مسرور، حسین

نویسنده، شاعر و مترجم ایرانی (قرن14)

مسروق بن ابرهه --> اَبرهه

مسروق بن اجدع همدانی

تابعی معروف که در جنگهای حضرت علی (ع) حاضر بود، راوی حدیث(قرن1)

مسعدة بن صدقه

از اصحاب امام صادق(ع)(قرن2)

مسعدی، عمر بن ابراهیم

مُقری و مؤلف شامی (قرن10و11)