جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مریچ، رفقی ملول

شاعر و پژوهشگر تاریخ هنر ترک - اسلام (قرن14)

مرّیخ

از سیارات منظومهء شمسی

المرید

از اسماء الحسنی

مرید (در تصوف) --> ارادت

مِریدا --> مارده

مریدیّه (1)

حلقه ای مذهبی در غرب افریقا، شاخه ای از قادریّه

مریدیه (2)

از نهضتهای مبارزاتی با اندیشه های صوفیانه در قفقاز

مَریس

منطقه ای در منتهی الیه شمالی امپراطوری قدیمی نوبتیه و نام مردم این منطقه

مُرَیسیع، غزوه --> بنی مُصطَلِق

مریم

مادر عیسی(ع)

مریم، سوره

نوزدهمین سوره قرآن

مرینیان

سلسله ای بربر از گروه زناته در غرب مراکش (قرن7تا9) - هنر و معماری

مُرَیو‌د، احمد

از روحانیون استعمار ستیز و مجاهد سوریه (قرن14)

مریوان

شهری در کردستان

المریّه

شهری در اسپانیا