جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مرشدّیه --> کازرونیه

مرصاد العباد

کتابی به فارسی از نجم الدین دایه در بیان اصول تصوف و شرایط سلوک

مرصفی، حسین

مدرس و محقق مصری ادبیات عربی (قرن13و14)

مرعش

شهری در ناحیه کوهستانی تورس در جنوب آناتولی

مرعشی، حسن بن حمزه

عالم و محدث امامی (قرن4)

مرعشی، سید اسدالله

فقیه، متکلم، شاعر، متولی آستان قدس در عهد شاه طهماسب (قرن10)

مرعشی، ظهیرالدین --> ظهیرالدین مرعشی

مرعشی، قوام الدین

بنیانگذار سلسله سادات مرعشی در مازندران (قرن8)

مرعشی، محمد خلیل

مورخ ایرانی، صاحب مجمع التواریخ (12)

مرعشیان

سلسله ای از سادات مازندران (قرن8تا10)

مرعشی خراسانی، سید احمد

حکیم، متکلم، مفسر و محدث (قرن13)

مرعشی نجفی، شهاب الدین

مرجع تقلید و مؤسس کتابخانه بزرگ قم(قرن14) - کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی

مُرغاب (1)

نام منطقه‌ای تاریخی در استان فارس

مُرغاب (2)

رودی در افغانستان که از کوهِ حصار در مرکز این کشور سرچشمه می‌گیرد.

مرغابی

نوعی پرنده حلال گوشت از تیره مرغابی سانان