جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مرزوقی، محمد

شاعر و نویسنده تونسی (قرن14)

مرزه

گیاهی خوراکی از تیره نعنائیان

مرزه، قلعه --> بَرزویه

مرسل، حدیث

اصطلاحی در علم حدیث به معنی حدیثی است که راوی آن را از معصوم نشنیده است.

مرسلات، سوره

هفتاد و هفتمین سوره قرآن

مرسوم

به عنوان مکتوب دیوانی و گونه ای درآمد یا مالیات

مَرسی -->

میناء

مُرسی، ابوالعباس

(احمد بن عمر انصاری اسکندرانی )از عرفای شاذلیه (قرن7)

مرسین

شهر و مرکز استانی در آناتولی جنوبی

مُرسیه

شهری در جنوب شرقی اسپانیا

مرشد --> پیر

مرشدآباد

شهری در استان بنگال غربی در هند که در زمان مرشد قلی خان پایتخت حکومت بود.

مرشد قلی استاجلو

از امرای مشهور قزلباش (قرن10)

مرشد قلی خان

فرمانده و صاحب منصب دوره تیموریان هند (قرن11)

مرشدی، عبدالرحمان بن عیسی

مفتی، عالم و شاعر (قرن10و11)