جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مُدْگَل

قلعه ای تاریخی مربوط به سلاطین دهلی، در ایالت کرناتک در هند

مدلس، حدیث --> تدلیس

مدللی

سومین جزیره بزرگ یونانی در دریای اژه

مُدُن

شهری در موره در جنوب یونان

مدنی، سید علی خان

محدث، ادیب و شاعر و مترجم و شارح صمدیه(قرن11و12)

مُدَوّر

نام رودخانه کوچکی در اسپانیا و نیز نام چند محل در پرتقال و اسپانیا

مدورا --> مادورای؛مادورا

مُدوّره --> خیمه

المدونة الکبری

از کتب مهم فقه مالکی از عبدالسلام بن سعید سحنون (قرن2و3)

مدیترانه، دریا --> بحرالروم

مَدید، بحر --> عَرُوض

مُدیر

عنوان حاکمان ایالات (استانها) در مصر

مدیر شانه چی، کاظم

استاد دانشکده الهیات دانشگاه مشهد و رئیس کتابخانه آستان قدس رضوی (قرن 14)

مَدین

شهری در شمال غربی شبه جزیره عربستان

مدینة الزاهره

شهری در اسپانیا