جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مختارات

اصطلاحی به معنی مجموعه ای از اشعار - در ادبیات فارسی - در ادبیات اردو - در ادبیات عرب - در ادبیات ترکی

مختار الحکم و محاسن الکلم

نوشته ابن فاتک در تاریخ فلسفه (قرن5)

مختار بن عوف ازدی

"ابوحمزه خارجی" از خوارج اباضیه (قرن2)

مختارپاشا

"غازی احمد"، فرمانده و دولتمرد بزرگ ترک (قرن14)

مختار ثقفی

از هواداران امام علی و رهبر قیام خوانخواهان شهدای کربلا(ع)

مختار سبزواری --> حسینی مختاری، محمد بن محمد باقر

مختارنامه (1)

حماسهء عامیانه ای درباره مختار ثقفی

مختارنامه (2) --> عطار نیشابوری، فریدالدین

مختار ولد دادا

اولین رئیس جمهور موریتانی که در بازسازی این کشور پس از استقلال نقش عمده‌ای داشت (قرن14)

مختاره

پایتخت دولت زنگیان در عراق

مختاری، رکن الدین

موسیقی دان دوره قاجار (قرن13و14)

مختاری غزنوی، سراج الدین عثمان بن عمر

از شاعران دربار غزنویان و صاحب مثنوی «شهریار نامه» (قرن6)

مختصر --> خلاصه نویسی

المختصر (1)

کتابی مهم در فقه حنبلی از عمر بن حسین خرقی (قرن4)

المختصر (2) --> خلیل بن اسحاق