جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

محمد قلی زاده، جلیل

نویسنده طنزپرداز، روزنامه نگار و نمایشنامه نویس آذربایجانی (قرن13و14)

محمد قلی قطب شاه --> قطب شاهیان

محمد کاظم بن محمد امین

منشی اورنگ زیب و مؤلف اثر تاریخی "عالمگیرنامه"(قرن11)

محمد کاظم یزدی --> طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم

محمد گرای --> گرای، سلسله

محمد گرجی پاشا --> محمد پاشا گرجی

محمد لالا پاشا --> لالا محمد پاشا

محمد ماضی --> ابوالعزائم، محمد ماضی

محمد محروق، امامزاده

بنایی در نیشابور (قرن10)

محمد مشعشع

از رؤسای غلاه شیعه و از مدعیان مهدویت (قرن 9)

محمد معصوم اصفهانی

مؤلف خلاصةالسیر (قرن11)

محمد معصوم شیرازی

صوفی طریقت نعمت اللهیه، مولف "طرائق الحقایق" (قرن13و14)

محمد معظّم بهادر شاه --> بهادرشاه اول، محمّد مُعَظّم

محمد مقیم پسروری

مؤلف تاریخ پسرور بزبان فارسی، مورخ شبه قاره

محمد مؤمن خان شاملو

صدراعظم شاه سلطان حسین (قرن12)