جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مجدی، محمد چلبی

ادیب و شرح حال نویس عثمانی (قرن10)

مجدی افندی، عبدالعزیز

صوفی، شاعر و سیاستمدار ترک (قرن14)

مجذوب، عبدالرحمان

لقب ابوزید عبدالرحمان عیّاد صنهاجی از زهاد مراکش (قرن10)

مجذوبعلی شاه --> کبودرآهنگی، محمد جعفر

مجربات --> تجربه

مجرّدات و مفارقات

از مباحث و مفاهیم فلسفی درباره یکی از اقسام موجود

مجرد المقالات الاشعری

کتاب مشهور ابن فورک درباره ابوالحسن اشعری (قرن4)

مَجَّرَه --> راه کاهکشان

مجریط

نام عربی شهر مادرید در اسپانیا

مجریطی، ابوالقاسم مسلمة بن احمد

ریاضی دان، منجم و فیلسوف اندلسی (قرن4)

مجسطی --> تحریر مجسطی

مجسمه

بررسی نظریهء قائلین به جسم بودن خدا

مجسمه سازی

پیکر تراشی؛ نوعی از هنرهای تزیینی - بحث فقهی درباره ساخت و نگهداری و خرید و فروش مجسمه

مجلس

جای گردآمدن گروهی برای مذاکره و شور یا ضیافت، اصطلاحی که در دوران قبل از اسلام به گردهمایی های قبیله ای اطلاق می شد و در دوران حاضر به گردهمایی دولتی و دیوانی - در زندگی اجتماعی و فرهنگی - نزد اسماعیلیان - نزد شیعیان هند - به معنی مجمع نمایندگان - در خ

مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق

ارگان عالی رهبری مبارز شیعه درعراق به رهبری آیت الله محمد باقر حکیم