جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مجالس

عنوانی عام برای بررسی سنت نقل مطالب شفاهی به صورت مکتوب

مجالس العشاق --> گازرگاهی، کمال الدین حسین

مجالس المومنین --> شوشتری، نورالله

مجالس النفائس --> نوایی، امیرعلیشیر

مجاور

شخصی که در مکانهای مذهبی و مقدس مدتی سکنی می گزیند.

مجاوی، عبدالقادر بن عبدالله

عالم و محقق الجزایری (قرن 14)

مجاهد

- معنی آن در میان مسلمانان هند - در جهان عرب معاصر

مجاهد، سید محمد

از علما و فقهای امامی (قرن13)

مجاهد بن جَبر مکی

مقری و مفسر (قرن1)

مجاهد عامری

"موفق بن عبدالله العامری"، حاکم دانیه و بالئار (قرن5)

مجاهدین افغان

نام عمومی گروه‌های متعدد چریکی افغان مبارز با شوروی در سالهای ۱۹۷۹–۱۹۸۹

مجاهدین خلق ایران، سازمان

سازمان چریکی در ایران که از سال 1340 به بعد، خط مشی مبارزه مسلحانه داشته است.

مُجبره

از فرق کلامی که به نوعی قائل به جبر بوده اند .

مجتبوی، سیّد جلال الدین

مدرس فلسفه (قرن14)

مجتث، بحر --> عَرُوض