جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مُثُل

اصطلاحی در فلسفه افلاطون و نزد حکیمان مسلمان

مثلث

اصطلاحی در علم هندسه

مثلثات

از مباحث ریاضیات؛ علم محاسبه اجزای مثلث

مُثَمَّن

اصطلاحی در معماری

مُثَمّن (اصطلاح علم عروض) --> مُسمّط

مثنوی

از قالبهای شعری، عنوان کلی اشعاری که هر دو مصرع آنها یک قافیه داشته باشند.

مثنوی معنوی

منظومه ای به فارسی در بحر رمل در اثر جلال الدین مولوی (قرن7)

مثنی بن حارثه شیبانی

صحابه پیامبر (ص)،از سرداران عرب و از قهرمانان فتوحات اولیه‌ اسلام در عراق (قرن1)

مجابات

دراصطلاح شعر جواب دادن شاعر به شاعری از طریق شعر

مجادله، سوره

پنجاه و هشتمین سوره قرآن

مجاذیب --> جعلیّون

مجارستان

کشوری در اروپا - قبل از دوره عثمانی - در دوره عثمانی

مجاز (1)

اصطلاحی در معانی و بیان به معنی استعمال لفظ در غیر معنی - در فارسی - در عربی - در ترکی

مجاز (2)

حقیقت و مجاز دو اصطلاح در اصول فقه هستند که استعمال لفظ در معنای موضوع له را حقیقت و استعمال آن را در غیر معنای موضوع له را مجاز گویند

مجاز القرآن

شعبه ای از علم تفسیر با موضوع تفسیر الفاظ مجازی قرآن و نیز عنوان عام کتبی با همین موضوع