جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

متوکل علی الله، یحیی حمیدالدین --> یحیی بن محمد

متولی، عبدالرحمان بن مأمون

از علمای و فقهای شافعی (قرن5)

متولی، محمد بن احمد

عالم قرائت مصری (قرن 14)

متهن کوت --> کوت متهن

متی --> مقولات

متی بن یونس، ابوبشر

مترجم و مفسر آثارارسطو. مسیحی نسطوری استاد فارابی در منطق(قرن3و4)

متین دفتری، احمد

نخست وزیر ایران (قرن14)

مثال، عالم

اصطلاحی در فلسفه، از عوالم و مراتب وجود

مَثالِب --> مناقب

المثامنه

عنوانی که مورخان یمنی به هشت خاندان اشراف یمنی داده اند.

مثانی --> سبع المثانی؛سوره

مِثرودیطوس (نوعی دارو) --> پادزهر

مثقال

از مقیاسهای اندازه گیری وزن

مثقب عبدی

"عائذ بن محصن"، شاعر جاهلی

مَثَل

داستان، قصه، حکایت - در عربی - در فارسی - در ترکی - در اردو - در سواحیلی - در قرآن رجوع شود به امثال قرآن