جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

متز، آدام

خاورشناس سویسی، محقق تاریخ تمدن اسلامی (قرن13و14)

متشابه --> محکم و متشابه

متصرّف

اصطلاحی در تشکیلات مالی عثمانی به معنای محصل مالیاتی و متصدی مواجب

متعربه --> عرب

متعه

اصطلاح فقهی به معنی ازدواج موقت

متفرقه

عنوانی که به دسته ای از محافظان و سپاهیان در دربار عثمانی داده شده بود.

متفرقه، ابراهیم --> ابراهیم متفرقه

متقارب، بحر

پانزدهمین بحر عروض

متقی لله

"ابواسحاق ابراهیم" بیست و یکمین خلیفه عباسی (قرن4)

متقی هندی، علی بن حسام الدین

محدث و فقیه(قرن10)

المتکبر

از اسماء الحسنی

متکلم --> کلام، علم

مَتل --> ادبیات عامیانه

متلمّس، جریربن عبدالمسیح

شاعر عرب (قرن1)

متمبوه مکو

جزیره ای کوچک متعلق به تانزانیا