جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مُبّرَد، محمد بن یزید

ادیب، نحوی و لغوی عراقی (قرن3)

مُبَِّرز

شهری در منطقه حسا در شرق عربستان

مبرقع، ابوحرب یمانی

قیام کننده علیه معتصم عباسی در فلسطین (قرن3)

المبسوط --> سرخسی، محمد بن احمد

المبسوط فی فقه الامامیة

کتابی مهم در فقه امامی از شیخ طوسی(قرن5)

مبشّر بن احمد رازی

عالم ریاضی ایرانی(قرن6)

مبشر بن فاتک

عالم و مورخ مصری و مولف مختار الحکم و محاسن الکلم(قرن5)

مبلّغ، محمد اسماعیل

از علما، فلاسفه و خطبای روشنفکر و نامدار شیعه افغانستان ( قرن14)

مبیضه --> مقنع خراسانی

المبین

از اسماء الحسنی

مبین --> مجمل و مبیّن

متدارک، بحر --> عَرُوض

مترادف

اصلاحی ادبی به معنی قافیه ای مرکب از دو حرف ساکن در پی یکدیگر

مُترفون

تعبیری قرآنی، روایی در باره مخالفان پیامبران

متروپلیتن، موزه

موزه ای در نیویورک دارای مجموعهٔ بزرگ و نادری از تاریخ اسلام و ایران باستان