جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ماهی

حیوان دریایی مهره دار خونسرد

ماهیار نوابی، یحیی

محقق،زبان شناس و استاد دانشگاه ایرانی (قرن14)

ماهیت

اصطلاحی در فلسفه به معنی چیستی یک شییء

ماهی دشت

منطقه ای تاریخی در استان کرمانشاه

ماهیگیران، مسجد

مسجدی در شهر الجزیره مربوط به دورهء عثمانی (قرن11)

ماهیم

بندری در شمال بمبئی در هند

مای تاتسین

رهبر شورشیان جدایی طلب کانو در نیجریه (قرن14)

مائده، سوره

پنجمین سوره قرآن

مایر، فریتس

محقق عرفان و تصوف (قرن20)

مایرهوف، ماکس

پزشک آلمانی که با تحقیقات خود در تاریخ پزشکی اسلامی شهرت دارد (قرن13و14)

مایل هروی، غلامرضا

ادیب و محقق افغان (قرن14)

مایورکا --> مَیورقه

مباح --> احکام خمسه

مباحث الفاظ

مباحثی در اصول فقه مشتمل بر وضع الفاظ، دلالت الفاظ بر معانی و ...

المباحث المشرقیه

عنوان کتابی فلسفی، تألیف فخر رازی (قرن6)