جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ما مینگ شین

رهبر مسلمانهای چین که در جنبش اصلاح مذهبی اسلام شرکت داشت (قرن12)

ماناس

نام شخصیتی حماسی و نیز کتابی در ادبیات شفاهی قرقیز

ماندائیان --> صابئین

ماندو

شهر و قلعه ای در هند

ماندینگو --> مَنده

مانسهره

شهری در پاکستان

مان سینگ

مهاراجه شهر امبر و سردار اکبرشاه مغول (قرن10)

مانع الضیم --> حُصَیْن بن حُمَام

مانو

نام محلی کهن در سواحل مدیترانه در بخش غربی منطقه‌ی جفار، بین قابِس و طرابلس

مانویت

پیروان مذهب مانی و تأثیر آثار آنان در دورهء اسلامی (دربارهء آثار مانوی رجوع کنید به پهلوی، زبان و ادبیات)

مانه و سملقان

شهرستانی در استان خراسان شمالی

مانی (1)

پیامبر ایرانی و موسس آیین مانویت

مانی (2)

گونه ای شعر عامیانه ترکی

ماوراءالنهر

نامی که مسلمانان پس از تسخیر سرزمینهای آنسوی آمو دریا به این منطقه دادند. - هنر و معماری

ماوردی، ابوالحسن

محدث و فقیه شافعی (قرن4و5) (گروه قرآن و فلسفه مقاله مستقلی نخواهد نوشت)