جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ماکس مولر --> مولر، فریدریش ماکس

ماکو

شهری در شمال غربی استان آذربایجان غربی

ماکولا، آل

خاندان مشهور شافعی مذهب بغدادی در ایران (قرن5) - ابوسعد عبدالواحد بن احمد (وزیرآل بویه) - ابوعلی حسن بن علی(وزیرآل بویه) - ابوالقاسم هبة الله بن علی(وزیر) - ابوعبدالله حسین بن علی(فقیه و قاضی القضاة) - ابونصرعلی بن هبه الله (محدث)

ماکیان

دسته ای از پرندگان که پرهای آنها نسبت به بدنشان کوچک است.

مال

دارایی، پول و آنچه ارزش مبادله داشته باشد. اصطلاح قرآنی و فقهی - مقاله تاریخ اجتماعی ندارد-

مالابار

نامی که نخستین بار دریانوردان عرب و ایرانی به منطقه ساحلی جنوب غربی هند دادند.

مالاریا

نوعی بیماری عفونی مشترک بین انسان و دام

مالاکا

شهری در ساحل غربی شبه جزیره مالزی - حکام مالاکا: حاکمان مسلمان جنوب شبه جزیره مالاکا

مالاکا، تنگه

تنگه ای بین شبه جزیره مال‍زی و جزیره سوماترا

مالاگا --> مالقه

مال البیعه

اصطلاح مالی در عصر اموی به معنی مواجبی که به محض بیعت با حاکم به سپاهیان پرداخته می شد.

مال امیر

شهری در استان خوزستان

مالان --> مالین

مالاوی، مسلمانان

بررسی وضعیت کمی و کیفی مسلمانان در مالاوی، کشوری در جنوب شرقی آفریقا

مالایا، شبه جزیره

شبه جزیره بزرگی در جنوب شرقی آسیا، از اعضای فدراسیون مالزی