جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ماسه،‌ هانری

خاورشناس فرانسوی که آثار بسیاری در زمینهء ادب فارسی دارد (قرن14)

ماسینیون، لویی

شرق شناس و اسلام شناس فرانسوی (قرن14)

ماش

گیاهی علفی از تیره باقلائیان، دارای مصارف خوراکی و دارویی

ماشاءالله --> ورد

ماشاءالله یهودی

ستاره شناس یهودی بصری،از چهره های برجسته تاریخ نجوم اسلامی (قرن2)

ماشکل

رودی در بلوچستان

ماشومی، حزب

یکی از دو سازمان اسلامی در اندونزی - در اندونزی تحت اشغال ژاپن - در اندونزی مستقل پس از جنگ

ماشویل، لویی

خاورشناس فرانسوی و مترجم سفرهای سندباد (قرن14)

ماعون، سوره

صد و هفتمین سوره قرآن

مافرّوخی، مفضل بن سعد

مورخ معاصر الب ارسلان و ملکشاه سلجوقی، مولف رسالات محاسن اصفهان(قرن5)

مافی

از طوایف کرد

مافی، رضا

خطاط ایرانی،از پیشگامان نقاشیخط (قرن14)

مافیا

مجمع الجزایری در ساحل تانزانیا

ماکاسار

شهری بندری در اندونزی و مرکز استان سولاویسی جنوبی

ماکان کاکی

از امرای معروف دیلمی(قرن4)