جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مازندرانی، زین العابدین

فقیه امامی (قرن13و14)

مازندرانی، عبدالله

ازمراجع نجف و از رهبران نهضت مشروطیت در کنار نائینی و آخوند خراسانی (قرن13و14)

مازنی، ابراهیم عبدالقادر

نویسنده، مترجم، شاعر و روزنامه نگار مصری (قرن14)

مازنی، ابوعثمان بکر بن محمد

زبان شناس و قاری بصری (قرن3)

مازیار بن قارن

آخرین حاکم سلسله‌ی قارنوندیان که علیه معتصم عباسی شورش کرد(قرن3)

ماسال

شهرستان و شهری در استان گیلان

ماسَبَدان

ناحیه ای در لر کوچک، کمابیش مطابق با استان ایلام کنونی

ماسحیان، هوهانس خان

از رجال ارامنه ایران در دوره قاجار(قرن13و14)

ماسرجسی، حسین بن محمد

محدث و مؤلف (قرن4)

ماسَرجَوَیه

نسبت چند تن از پزشکان دوره اموی (قرن1)

ماسوله

شهرستانی در استان گیلان

ماسوله ای، گویش --> تالش

ماسون، دنیز

مستشرق فرانسوی، مترجم قرآن (قرن14و15)

ما سونگ تینگ

مدرس و فعال اجتماعی، یکی از چهار آخوند (آهونگ) برجسته ی معاصر چین (قرن13و14)

ماسویه --> ابن ماسویه