جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مار

حیوانی از راسته خزندگان

مار، نیکولای یاکوولویچ

زبانشناس و باستانشناس روس، متخصص زبانهای ایرانی (قرن14)

مارانی، عثمان بن عیسی

قاضی شافعی و مؤلف کتب فقهی (قرن6)

مأرِب

پایتخت باستانی قوم سبأ و امروزه نام شهر و محافظه‌ای در این کشور

مارتین، هنری

مبشر و عالم مسیحی انگلیسی (قرن14)

مارتینو

مترجم کلیه و دمنه به ایتالیایی، متتبّع در تصوّف اسلامی (قرن14)

مارتینی، رایموندو

خاورشناس اسپانیایی، مبلغ مذهبی دومینیکن(قرن12و13)

ماردانی، مسجد

مسجد بزرگی در قاهره، مربوط به دورهء ممالیک (قرن8)

مارده

شهری در جنوب غربی اسپانیادر استان کنونی باداخوس

ماردین

شهری در جنوب شرقی ترکیه - معماری

ماردینی، خاندان

نسبت خانوادگی سه ریاضیدان و منجم اهل ماردین: - ابوالطاهر، شمس الدین ابن فلّوس (قرن6) - عبدالله بن خلیل بن یوسف (قرن9) - محمد بن محمد بن احمد (قرن9و10)

ماردینی، عبدالسلام بن عمر

مفتی حنفی اهل ماردین (قرن13)

ماردینی، عثمان بن ابراهیم

فقیه حنفی مصری (قرن7و8)

مارستان -->

بیمارستان

مارسوان --> مِرزِفون