جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

لین-پول، استنلی

خاورشناس و مورخ انگلیسی، محقق در فرهنگ و تاریخ اوایل امپراطوری اسلامی (قرن13)

لین شیا

از مراکز مسلمانان در استان گانسو در چین

لینگز، مارتین

خاورشناس انگلیسی و محقق در زمینه عرفان اسلامی (قرن13و14)

لیوادیا

شهری در مرکز یونان که مدتها تحت سلطه عثمانی بود.

لیو جی

متکلم، فیلسوف و سیره نویس چینی (قرن12)

لیون

مرکز حکومت قدیمی لئون و امروزه مرکز استانی به همین نام در اسپانیا

لیونو

شهری در بوسنی

لئوی آفریقائی

شهرت حسن ابن محمد الوزان ملقب به یوحنا اسد الغرناطی، سیاح، جغرافیدان و مورخ، صاحب کتاب "توصیف افریقا"(قرن10)

م

از حروف الفبا - در فارسی - در ترکی - در اردو

مآثرالامرا

عنوان مجموعه ای زندگینامه ای به فارسی در شرح احوال سرداران مسلمان هند (قرن12)

مآثر رحیمی --> باقی نهاوندی، عبدالباقی

مآثر سلطانیه

کتابی از عبدالرزاق دنبلی درباره وقایع دوره فتحعلی شاه قاجار و جنگهای ایران و روسیه(قرن13)

المآثر و الآثار

کتابی از محمدحسن خان اعتمادالسلطنه درباره تاریخ دوره ناصری

ماءالعَینین القَلْقَمی،‌محمد مصطفی

محقق مراکشی، صوفی، متبحر در حدیث، لغت و ادبیات(قرن 13و14)

مابعدالطبیعه (1)

کتابی از ارسطو