جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

لیز، ویلیام نساو

خاورشناس ایرلندی که بسیاری از آثار فارسی را به چاپ رساند (قرن13)

لیسبون --> پرتغال؛اشبونه

لیکود، حزب

یکی از دو حزب اصلی در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی با گرایش راست

لیل، سوره

نود و دومین سوره قرآن

لیلا خانِم

شاعره و آهنگساز ترک (قرن13و14)

لیلاوَتی

کتابی به هندی در ریاضی (قرن 5)

لیلة البرائه --> رمضان؛برات، شب

لیلة الصّک --> برات، شب

لیلة القدر

شب قدر در ماه رمضان

لیلة المبیت

شبی که حضرت علی (ع) در بستر پیامبر خوابید

لیل و نهار --> شب و روز

لیلی الاَخْیَلیّه

شاعره عرب (قرن1)

لیلی بن نعمان

از سرداران دیلمی حسن اطروش (قرن3و4)

لیلی و مجنون --> خمسه (2)

لِین، ادوارد ویلیام

خاورشناس انگلیسی، متخصص فقه اللغه و مؤلف لغتنامه ای عربی- انگلیسی (قرن13)