جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

لهب، سوره --> مسد، سوره

لَهندا --> پنجابی

لهو

واژه قرآنی به معنای طرب، شادی و عشرت

لیاخوف، ولادیمیر پلاتونوویچ

فرمانده بریگاد قزاق ایران و از عوامل به توب بستن مجلس شورای ملی (قرن13و14).

لیاقت علی خان

رهبر سیاسی مسلمان در هند و اولین نخست وزیر پاکستان (قرن13و14)

لیبرالیسم

از مکاتب مهم سیاسی و اجتماعی، و نگرشى به زندگى و مسائل آن که تأکیدش بر ارزشهایى همچون آزادى براى افراد، اقلیتها و ملتهاست

لیبریا، مسلمانان

وضعیت کمی و کیفی مسلمانان در لیبریا، کشوری در ساحل غربی افریقا

لیبی

کشوری مسلمان در شمال آفریقا - معماری

لیث بن بختری مرادی --> ابوبصیر

لیث بن سعد

فقیه و محدّث مصری، از تابعین (قرن2)

لیث بن علی --> صفّاریان

لیث بن مظفر

لغت‌شناس و فقیه عرب (قرن2)

لیثی، عمر بن علی

محدّث (قرن5)

لیدا --> لُدّ

لیره

واحد پول ترکیه، ایتالیا وانگلستان و نیز سکه ای که در دوره اسلامی بخشی از تبادلات مالی بدان انجام می شد.