جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

لؤلؤی، عبدالرحمان بن مهدی --> عبدالرحمان بن مهدی

لؤلؤی اصفهانی، محمد هاشم

معروف به زرگر، از استادان خط نسخ و شاعر ایرانی(قرن12و13)

لوله بورغاز

شهری در ترکیه

لولی --> کولی

لولیو، ریموند

خاورشناس و محقق در زمینه آثار عرفای مسلمان (قرن13)

لومبوک

جزیره ای در شرق جاوه در اندونزی

لِوِند

نام گروههایی از جنگجویان غیرنظامی که در نیروی دریایی و زمینی ارتش عثمانی فعالیت می کردند و روزانه مزد می‌گرفتند.

لونی، عبدالجلیل چلبی

نقاش عثمانی و متبحر در زمینه سازی، تذهیب و کتابت (قرن12)

لوور، موزه

موزه ای در پاریس با 15000 اثر هنری اسلامی

لوی، روبن

خاورشناس انگلیسی، مصحح و مترجم برخی آثار ادبیات فارسی و عربی (قرن13و14)

لوی- پرووانسال، اواریست

خاورشناس فرانسوی، صاحب تحقیقات مهم در تاریخ و تمدن اسپانیای اسلامی (قرن14)

لوی دلاویدا، جورجو

خاورشناس ایتالیایی و صاحب آثاری در زمینه قرآن، اسلام و فرهنگ و تمدن اسلامی (قرن14)

لویس معلوف --> معلوف، خاندان

لویه جرگه

بزرگترین شورای قبیله ای در افغانستان

لهاک خان باوند

فرمانده پادگان مراوه تپه که در 1306قیام کرد و سپس به روسیه پناهنده شد.