جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

لورنس، ادوارد

ژنرال مشهور انگلیسی، فرمانده نیروهای عرب در جنگ جهانی اول علیه دولت عثمانی (قرن13و14)

لوری --> کولی

لوزان، پیمان

پیمانی که در سال 1923 م. در شهر لوزان سوئیس به امضاء رسید و طبق آن جمهوری ترکیه به رسمیت شناخته شد.

لوشان

شهری در شهرستان رودبار در استان گیلان

لوشه

از شهرهای اندلس در جنوب غربی قرناطه

لوط

از پیامبران بنی اسرائیل

لوط بن یحیی --> ابومِخنَف، لوط بن یحیی

لوطی

در فارسی امروز به معنای شخصی که با خواندن و نواختن و نیز با استفاده از حیواناتی مانند میمون، خرس و نظایر اینها کارهای سرگرم‌کننده انجام می دهد.

لوکری، ابوالعباس

حکیم و منطقی و از شاگردان بهمنیار (قرن5)

لوکَس

جزیره ای کوهستانی در ساحل غربی یونان و نیز نام تنها شهر این جزیره

لوکسر --> اُقصُر

لؤلؤ (1)

عنوانی درباری برای نگهبانان، افسران و یا سرپرستان غلامانی که در خدمت شاهزادگان بودند.

لؤلؤ (2) --> مروارید

لؤلؤ، بدرالدین --> بدرالدین لؤلؤ

لؤلؤی، حسن بن زیاد

فقیه و از علمای حنفی (قرن2)