جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

لواته

قبیله‌ای مهم از بربرها متعلق به قبیله بُتر

لواتی، عبدالله بن محمد

مورخ، محدث و زندگینامه ‌نویس برجسته اباضی-وهبی اهل طنجه (قرن5)

لواسان

شهری در استان تهران

لواط

ارتباط جنسی دو مرد با یکدیگر - احکام فقهی و آثار حقوقی آن

لوامع --> نور (2)

لوامع الاشراق فی مکارم الاخلاق --> دَوانی، جلال الدین محمد

لوانت --> شرق الاندلس

لوایح --> نور (2)

لوبیا

از غلات

لوت، کویر --> کویر لوت

لوح محفوظ

به معنای "تخته" یا "تخته چوب"، از واژه ‌ها و تعابیر قرآنی و نیز عرفانی

لودهیانه --> لودیانه

لودیان

نام قبیله و سلسله‌ای از افغانان غلجائی (قرن9و10)

لودیانه

شهری در بخش جالندر در ایالت پنجاب هند

لورقه

شهری در شرق اسپانیا