جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

لِفّ

اصطلاح عربی که در نواحی بربرزبان در مرکز و جنوب مراکش برای نوعی از اتحاد سیاسی یا حزب به کار می رود.

لفظ و معنا

مباحث مربوط به لفظ و معنا در نحو و شعر

لِفقوشه

شهر نیکوزیا در قبرس

لَفّ و نشر (اصطلاح ادبی) --> محَسنات بدیعی

لَق

نام مردمی مسلمان در قفقاز

لقاءالله

امکان وقوع دیدار خداوند برای برخی از مومنین - قرآنی و حدیثی

لقاءالله (در عرفان) --> رؤیت

لقب

عناوین تشریفاتی که به طور رسمی و به موجب حکم از طرف خلیفه یا سلطان به اشخاص داده می شود.

لُقَطَه

اصطلاحی فقهی به معنای مالی که کسی در اماکن عمومی پیدا کند.

لقمان

شخصیتی افسانه‌ای در دوره جاهلیت عرب - در قرآن و حدیث - در ادبیات

لقمان، سوره

سی و یکمین سوره قرآن

لقمان بن حسین

"لقمان بن حسین عاشوری حسینی ارموی"،ادیب ایرانی الاصل دربار عثمانی (قرن10)

لَقَنْت

نام دو محل در اندلس - در جنوب مارده که امروز دیگر وجود ندارد. - کرسی ایالت آلیکانته در جنوب شرقی اسپانیا

لقیط

اصطلاحی فقهی به معنای کودک سرراهی

لَقیط الاِیادی

"لقیط بن یَعمَر بن خارجه"، شاعر عرب دوره جاهلیت