جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

لطف الله نیشابوری

شاعر پارسی گوی، مداح ائمه و از مریدان شاه نعمت الله ولی (قرن8و9)

لطفعلی بیگ آذر --> آذربیگدلی، لطفعلی خان

لطفعلی خان داغستانی

از سرداران شاه سلطان حسین صفوی در جنگ با افغانها(قرن12)

لطفعلی خان زند

آخرین فرمانروای سلسله زندیه (قرن12و13)

لطفعلی خان مؤدب السلطان --> سمینو

لطفعلی شیرازی

نقاش مشهور دوره قاجار (قرن12)

لطفی

شاعر غزلسرای ترک (قرن8و9)

لطفی، محمدرضا

نوازندهٔ برجسته و سرشناس تار، سه‌تار، ردیف‌دان و موسیقی‌دان نامدار ایرانی (قرن14)

لطفی افندی، احمد

مورخ دربار عثمانی (قرن13و14)

لطفی السید، احمد

دانشمند، سیاستمدار و نویسنده مصری (قرن13و14)

لطفی پاشا

از صدراعظمهای عثمانی (قرن10)

لطفی رونی

شاعر فارسی و ترکی سرا(قرن9)

لطفی منفلوطی --> منفلوطی، مصطفی لطفی

اللطیف

از اسماء الحسنی

لطیفه --> طنز