جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

لخمیان

از سلسله‌های عرب قبل از اسلام حاکم بر حیره و نواحی مجاور آن (قرن3-6م.)

لُدّ

شهری در فلسطین در جنوب شرقی یافا

لَداخ

منطقه‌ای در شمال هند که بخش عمده ساکنان آن مسلمان است.

لذت و اَلم

دو عامل برای رسیدن انسان به کمال جسمانی و روحانی بحثهای کلامی و فلسفی

لُر

عنوان عمومی شاخه‌ای از طوایف ایرانی که عموماً در مناطق کوهستانی جنوب غربی ایران سکونت دارند.

لرِ بزرگ --> اتابکان لرستان

لُردِگان

شهرستان و شهری در چهارمحال بختیاری

لرزاده، حسین

معمار و هنرمند ایرانی (قرن14)

لرستان

ناحیه‌ای تاریخی و استانی در جنوب غربی ایران

لرِ کوچک --> اتابکان لرستان

لُری، گویش

از گویشهای ایرانی نو در جنوب غربی ایران

لَز

نام مردم جنوب قفقاز که امروزه در سواحل جنوب شرق دریای سیاه سکونت دارند.

لِزْغ --> لزگیها

لزگیها

نام مسلمانان ناحیه کوهستانی شمال قفقاز - زبان لزگی: از زبانهای قفقازی

لزوم، اصل

قاعده‌ای در عقود مبنی بر غیر قابل فسخ بودن قرارداد