جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

لاله، دوره

دوره دوازده ساله حکومت احمد سوم، بیست و سومین سلطان عثمانی (قرن11)

لاله خاتون --> پادشاه خاتون

لاله زاری، محمد افندی

مؤلف ترک کتاب "میزان الازهار" درباره پرورش گل لاله (قرن12)

لالی

شهرستانی در استان خوزستان

لامبادی ها

قبیله ای در غرب و جنوب هند

لامرد

شهرستان و شهری در استان فارس

لامسه --> حِسّ / حواس

لامعی، شیخ محمود بن عثمان

صوفی، شاعر و ادیب عهد عثمانی (قرن9و10)

لامعی گرگانی، ابوالحسن

شاعر ایرانی (قرن5)

لامنس، هانری

اسلام شناس برجسته بلژیکی (قرن13و14)

لامو

شهر و جزیره ای در ساحل کنیا

لامیة العجم

قصیده ای مشهور به عربی سروده مؤیدالدین طغرائی که به زبانهای مختلفی ترجمه شده است (قرن 6).

لامیة العرب

قصیده ای مشهور به عربی سروده شنفری، شاعر عصر جاهلیت

لاندبرگ، کارلو

خاورشناس سوئدی، متخصص زبان و ادبیات عرب (قرن13)

لاوان، جزیره

از جزایر ایرانی خلیج فارس